4 Cách Dùng Hàm Sumif Trong Google Sheet

Hàm SUMIF trong google sheet là những hàm cơ bản để tính tổng nhóm giá trị với điều kiện được đưa ra trong bảng tính. Đây là hàm rất hữu ích và thông dụng được sử dụng nhiều cho môi trường học tập và làm việc. Vì vậy, bạn hãy cùng TVD Media tìm hiểu cách dùng hàm SUMIF trong Google Sheet qua bài viết dưới đây nhé!

Hàm SUMIF trong google sheet là gì?

hàm sumif trong google sheet

hàm sumif trong google sheet

Hàm SUMIF trong google sheet là một công thức rất quan trọng, nó giúp bạn tổng hợp và phân tích những thông tin số liệu và dữ liệu linh hoạt và nhanh chóng. Bằng cách lập những điều kiện, hàm SUMIF này sẽ tính tổng những giá trị trong một phạm vi trên các điều kiện đã đưa. Việc này giúp bạn tìm ra thông tin quan trọng rất nhanh chóng và tạo báo cáo một cách dễ dàng.

Công thức hàm SUMIF trong google sheet

Công thức: =SUMIF(range;condition;sum_range)

Trong đó:

 • range: Là phạm vi các ô có những dữ liệu mà bạn muốn kiểm tra.
 • condition: Là điều kiện để bạn xác định được các ô cần được tính. Điều kiện này có thể là một giá trị (văn bản, ngày tháng, số) hoặc một tham chiếu đến một ô chứa tiêu chí.
 • sum_range: Là phạm vi các ô chứa. Các ô chứa này có các giá trị bạn muốn tính tổng.

Ứng dụng của hàm SUMIF

Hàm SUMIF tính tổng của chỉ số  dùng để tính tổng của doanh số cho một bộ phận, hoặc có thể tìm tổng chi trước 1 ngày nhất định,… Phụ thuộc từng trường hợp và mục đích mà bạn dùng hàm SUMIF để tính tổng một phạm vi của giá trị phù hợp.

Cách dùng hàm SUMIF trong Google Sheet

Hàm SUMIF trong google sheet với điều kiện số

Hàm sumif trong google sheet với điều kiện số

Hàm sumif trong google sheet với điều kiện số

Công thức: =SUMIF(H4:H9;”>=50000″)

 • Ý nghĩa: Tính tổng giá trị của các hàng hóa với giá trị >= 50.000 đồng.
 • Giải thích: Bạn sử dụng công thức =SUMIF(H4:H9;”>=50000″;H4:H9) hoặc nhập công thức này như trên. Vì sum_range trùng với dãy được sử dụng để xét điều kiện (range), nên chúng ta không cần lặp lại sum_range. Kết quả sau khi tính là 177000 (75000 + 102000).

Hàm SUMIF trong google sheet với điều kiện văn bản

Hàm sumif trong google sheet với điều kiện văn bản

Hàm sumif trong google sheet với điều kiện văn bản

Công thức: =SUMIF(I4:I9;”Dương”;H4:H9)

 • Ý nghĩa: Tính tổng số tiền mà Dương sử dụng để mua hàng hóa.
 • Giải thích: Trong đó, hàm sẽ tính trong dãy I4:I9 và nếu có tên “Dương”, nó sẽ cộng các giá trị trong dãy H4:H9. Kết quả được là 95000 (20000 + 75000).

Hàm SUMIF với điều kiện ngày/tháng

Công thức: =SUMIF(J4: J9; "<="&DATE (2021; 5;15);H4:H9).

 • Ý nghĩa: Tính tổng tiền mà nhóm đã dùng trong và trước 15/05/2021.
 • Giải thích: Hàm sẽ xét dãy J4:J9 và giá trị ngày/tháng/năm <= ngày 15/05/2021, nó sẽ cộng các giá trị trong H4:H9. Kết quả 139000 (10000 + 20000 + 75000 + 34000).

Hàm SUMIF với ký tự đại diện

Ký tự ():

Hàm sumif trong google sheet với kí tự wildcard

Hàm sumif trong google sheet với kí tự wildcard

Công thức: =SUMIF(G4:G9;”Sữa”;H4:H9)

 • Ý nghĩa: Tính tổng giá trị của hàng hóa có chứa từ “Sữa”.
 • Giải thích: Hàm sẽ xét trong dãy G4:G9 và nếu “Sữa” xuất hiện, nó sẽ cộng các giá trị trong H4:H9. Kết quả 112000 (10000 + 102000).

Ký tự (?):

Công thức: =SUMIF(M4:M9;”Hoodie size ?”;N4:N9)

 • Ý nghĩa: Tính tổng giá trị của áo Hoodie với kích cỡ khác.
 • Giải thích: Hàm xét điều kiện “Hoodie size ?” trong M4:M9. Nếu chỉ có một ký tự “Hoodie size “, nó sẽ cộng các giá trị M4:M9. Kết quả 528000 (100000 + 199000 + 229000).

Mẹo sử dụng SUMIF trong Google Sheet

Khi sử dụng hàm SUMIF trong google sheet, có thể bạn thấy hàm này đơn giản. Dưới đây là một vài mẹo để sử dụng tối đa SUMIF:

 • Hàm SUMIF chỉ sử dụng để đánh giá một điều kiện. Trường hợp bạn làm việc với nhiều tiêu chí cùng lúc, bạn cần chuyển qua hàm SUMIFS.
 • Khi bạn sử dụng sum_range, nó không nhất thiết ở ngay bên cạnh dải ô, nhưng cần bao gồm cùng một số ô.
 • Sử dụng dấu ngoặc kép để gồm những phần tử như văn bản và toán logic.
 • Khi bạn kết hợp hai phần tử trong đối số lại – như một toán tử lớn hơn và ngày tháng, bạn hãy sử dụng dấu và để nối chúng lại với nhau.

TVD Media đã hướng dẫn bạn cách dùng hàm SUMIF trong Google Sheet và đưa ra ví dụ cụ thể để minh họa cho bạn dễ năm được. Hàm này được sử dụng rất linh hoạt và được áp dụng nhiều trong thực tế. Vì thế bạn cần sử dụng nó khi cần tính tổng các số dựa trên một điều kiện nhất định. Chúc bạn thành công!

Facebook Icon
Facebook Icon
Facebook Icon