3 Cách Dùng Hàm Countif Trong Google Sheet

Hàm Countif Trong Google Sheet là gì? Bạn có đang là nhân viên hành chính hoặc bạn muốn tìm hiểu thêm những kiến thức trong Google Sheet. Mỗi ngày bạn cần xử lý với nhiều thông tin dữ liệu với nhiều công thức làm bạn không biết giải quyết vấn đề như thế nào. Hãy cùng TVD Meida tìm hiểu hàm COUNTIF trong Google Sheet là gì và công thức như thế nào nhé, điều này sẽ giúp các bạn thực hiên thống kê dữ liệu rất dễ dàng.

Hàm COUNTIF trong google sheet là gì?

Hàm countif trong google sheet

Hàm countif trong google sheet

Hàm COUNTIF trong Google Sheet là hàm đếm thông tin dữ liệu với các điều kiện có sẵn. Thường thì hàm COUNTIF sẽ sử dụng với các bảng dữ liệu thống kê có phần phức tạp hơn. Và chúng ta không muốn thực hiện thủ công để có thể hoàn thành nó một cách chính xác. Như bạn sử dụng hàm COUNTIF, khi bạn cần đếm số lần lặp đi lặp lại của một giá trị cụ thể hay một vùng dữ liệu cố định ở trong bảng tính. Bạn cũng có thể áp dụng hàm dựa trên những điều kiện số học hay điều kiện văn bản hay điều kiện kết hợp…

Công thức hàm COUNTIF trong google sheet là gì? 

Hàm COUNTIF trong Google Sheet sẽ được dùng để đếm khi những điều kiện nhất định được đáp ứng, qua công thức này: =COUNTIF(range;criteria)

Trong đó:

  • Range: Vùng dữ liệu mà bạn cần giới hạn khi thực hiện đếm, đây là mục bắt buộc và cần có trong công thức.

  • Criterion: Để một ô dữ liệu được đếm phần thể hiện điều kiện cần được đáp ứng. Giá trị nào không đủ điều kiện thì sẽ được tự động bỏ qua. Còn đủ điều kiện sẽ được tính thêm 1 lần trong kết quả hiển thị.

Lưu ý: Phần điều kiện này có thể là một số hay một chuỗi văn bản hay tham chiếu ô, biểu thức trong dấu ngoặc kép.

Hướng dẫn sử dụng hàm COUNTIF trong google sheet cơ bản 

Sử dụng hàm COUNTIF trong Google Sheet cực kỳ đơn giản. Bạn tham khảo 3 trường hợp phổ biến dưới đây khi áp dụng qua các trường hợp này:

Trường hợp 1: Đếm theo các giá trị số

Đề bài: Yêu cầu chúng ta sử dụng hàm COUNTIF để đếm số lần xuất hiện giá “65.000” trong bảng tính Giá. Để thỏa yêu cầu đề bài, bạn cần thực hiện công thức vào ô theo cú pháp này: =COUNTIF(B2:B9;65000)

Trong đó:

  • B2:B9 (Range) – là cột dữ liệu được bạn giới hạn để đếm.

  • 65000 (Criterion) – là điều kiện để hàm đếm thêm 1 giá trị trong vùng dữ liệu tham chiếu số 65000.

Hàm countif trong google sheet trường hợp 1

Hàm countif trong google sheet trường hợp 1

Kết quả hàm COUNTIF đếm được sẽ được trả về ở ô công thức đã được nhập.

Trường hợp 2: Áp dụng hàm COUNTIF để đếm giá trị text

Đề bài: Áp dụng hàm COUNTIF trong google sheet để đếm số lần xuất hiện từ “Táo” tại hàng Sản phẩm. Để thực hiện, bạn cần tiến hành thực hiện cú pháp: =COUNTIF(A2:A9;'Táo')

Với

  • A2:A9 (Range) –  là cột dữ liệu được bạn giới hạn để đếm.

  • Táo” (Criterion) – là điều kiện để hàm COUNTIF đếm thêm 1 giá trị trong vùng dữ liệu tham chiếu Táo.

Hàm countif trong google sheet trường hợp 2

Hàm countif trong google sheet trường hợp 1

Lúc này, bạn đang sử dụng hàm COUNTIF để đếm các ô có khớp với ký tự “Táo”. Tuy nhiên trong một vài trường hợp, bạn muốn đếm luôn những biến thể ký tự cần tìm (đếm giá trị khớp một phần nào đó). Bạn nhập công thức này: =COUNTIF(A2:A9,“*Cam*”)

Hàm countif trong google sheet trường hợp 2 nhập công thức

Hàm countif trong google sheet trường hợp 2 nhập công thức

Kết quả bảng tính sẽ trả về đếm hết số lần xuất hiện “Cam”. Kể cả đó là những ô kết hợp ký tự “Cam” với một từ hay cụm từ hoặc chữ cái khác. 

Trường hợp 3:  Đếm theo giá trị ngày, tháng

Trong trường hợp này, giá trị cần đếm là số lần xuất hiện của ngày, tháng, năm. Khi sử dụng hàm COUNTIF để đếm số lần xuất hiện ngày “12/3/2021” tại hàng “Ngày giao”. Bạn cũng sẽ nhập công thức với cú pháp này: =COUNTIF(D2:D9;’12/3/2021′)

Với

  • D2:D9 (Range) – là cột dữ liệu đã được bạn giới hạn để đếm.

  • ’12/3/2021’ (Criterion) – là điều kiện để đếm thêm một giá trị trong vùng tham chiếu xuất hiện ngày 12/3/2021.

Hàm countif trong google sheet trường hợp 3

Hàm countif trong google sheet trường hợp 3

Ngoài 3 trường hợp đã được TVD Media gợi ý ở trên, bạn có thể sử dụng hàm COUNTIF trong nhiều trường khác. Chúng tôi sẽ giới thiệu thêm trong phần nội dung tiếp theo nhé.

Bài viết này đã giới thiệu cho bạn những thông tin cơ bản cần nắm về hàm COUNTIFS và cách sử dụng hàm COUNTIFS trong Google Sheet một cách nhanh chóng. Hy vọng những chia sẻ này, bạn có thể sử dụng thành thạo hàm countif trong google sheet để đạt hiệu quả hơn trong công việc cũng như quá trình học tập.

 

Facebook Icon
Facebook Icon
Facebook Icon